SPC Uygulamalar

Sabit Palet Değiştirici, çeşitli şekillerde kullanılabilir. Kullanılması gereken mallara ve malların nasıl aktarılması gerektiğine bağlı olarak, Sabit Palet Değiştirici’nin nasıl kullanılacağına bağlı olarak farklı yollar vardır. Malların örneğin paletsiz olarak taşınması gerektiğinde, onu Rollerforks® veya KOOI-Push-Pull ile birlikte kullanabilirsiniz. Veya ahşap paletlerde nakliye yaparken, SPC’nin ürünleri plastik paletten ahşap palet üzerine kaydırmasına izin verin.

İLETİŞİM

KOOI-SYSTEMS® uygulamaları hakkında daha geniş bilgi ister misiniz?

BİR PALETTEN DİĞERİNE YÜK AKTARMA

Sabit Palet Değiştiriciler, ters yönde istiflenemeyecek ürünlerde kirlenme riskini azaltmak için veya onay sorunlarından ötürü malları bir yük taşıyıcıdan diğerine aktarmak gerektiğinde kullanılır. Animasyon

PALETTEN SLIP-SHEET ATAÇMANINA MAL AKTARIMI

Sabit Palet Değiştirici, slip-sheet dağıtıcıya gerek kalmadan paletten slip-sheet push-pull sistemine yük aktarma imkânı sağlar.  Yenilikçi bir sistem olan Sabit Palet Değiştirici, yükleme işlemlerinde verimliliği artırır.  Nakliye maliyetini azaltan çok değerli bir araçtır. Animasyon

PALETTEN YÜK İTME ATAÇMANINA MALLARIN TAŞINMASI

Sabit Palet Değiştirici, slip-sheet üzerine yerleştirilmemiş ünite yüklerini taşımada da kullanılabilir.  Bu sistemle mallar, paletten doğrudan Yük İtme Ataçmanı’na (tutucusu olmayan bir push-pull ataçmanı), ROLLERFORKS® donanımına veya benzersiz ROLLERFORKS®/Push-Pull’a (kombine ünite) aktarılabilir.  Slip-sheet her zaman gerekli değildir, dolayısıyla bizim sunduğumuz bileşimler, paradan tasarruf açısından ideal birer çözümdür. Animasyon

EK BİLGİ

mhs_spc

Bu, bir yük taşıyıcıdan diğerine yük aktarımında maliyet açısından verimli bir yöntemdir. Daha önce ahşap veya plastik paletlerde depolanan mallar, yük itme ile kombinasyon halinde herhangi bir yük arabasına gerek kalmaksızın taşınabilir. Yük itme yerine push-pull ataçmanı ya da RollerForks kullanarak malları slip sheet üzerinde taşımak da mümkündür.

Sabit Palet Değiştirici’nin birkaç versiyonu vardır. Yükleme platformu, hareketli veya hareketsiz versiyonlar halinde sunulur. Standart hareketli (D) versiyon, örneğin bir karşı dengeli forkliftle yükleme/boşaltma yapılmasına olanak verir. Kısa versiyon (S) yükleme platformu daha çok şunlarla bileşim halinde kullanılır:Yük itme ataçmanıPush/Pull ya da ROLLERFORKS®.

Üstelik Sabit Palet Değiştirici (SPC) makinelerimiz İnce Yükleme Platformu ile birlikte sağlanabilir, bu da SPC’nin paletli kamyonlar ve palet kaldırıcı jaklarla birlikte kullanılmasını mümkün kılar. Bu durumda SPC çerçevesi (SPC20/1220/B) zemine sabitlenmiş olur.

Verimli elleçleme çözümlerimiz hakkında daha geniş bilgi ister misiniz?

Contact Us

Please fill in your question and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.